Na soczyście zielonej trawie bawią się dwa czarne szczeniaki labradory. Każdy z nich ma w pysku zabawkę.

O nas

Fundacja vis major - logo

O Fundacji

W Fundacji Vis Maior pokazujemy jak funkcjonować po utracie wzroku, wspieramy aktywność osób niewidomych i budujemy dla nich przyjazne otoczenie. Szkolimy psy przewodniki, przekazujemy je osobom niewidomym, a później wspieramy tę współpracę człowieka z psem.

Wszystko robimy w niezachwianym przekonaniu, że osoby niewidome mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i zawodowym i dzielić przestrzeń publiczną na równi z ogółem społeczeństwa.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, założoną i prowadzoną przez osoby niewidome i słabowidzące. Z własnego doświadczenia znamy problemy osób z dysfunkcją wzroku, dlatego wiemy, jak właściwie pomagać w byciu samodzielnym.

Już od 19 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 2.000 osób. Dzięki nieustannej pracy i działaniom Fundacji osobom niewidomym i słabowidzącym żyje się lepiej. Po udziale w naszych kursach są bardziej samodzielni, pewni siebie i niezależni.

Na pierwszym planie kobieta w okularach korekcyjnych siedząca przy stole. W ręce trzyma bilonówkę. W tle dwie kobiety. Jedna w czarnych okularach.

W Polsce żyje ponad dwa miliony osób z dysfunkcją wzroku, a mimo to nie ma odpowiedniego systemu ich rehabilitacji. Jednocześnie na milion mieszkańców PL przypada zaledwie około 3 psów przewodników (średnia w Unii Europejskiej to około 27 takich zwierząt).

Widzimy jak bardzo praca Fundacji, doświadczenie oraz udzielane wsparcie są potrzebne. Możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia jest szczególnie ważna dla osób tracących wzrok, a to zapewniają m.in. realizowane przez nas szkolenia usamodzielniające. Dostarczamy osobom, które nie widzą, wiedzę i umiejętności, które ułatwiają im samodzielne życie oraz wykonywanie codziennych czynności. Wspieramy również aktywne osoby niewidome oferując udział w bardziej specjalistycznych kursach, czy zajęciach doszkalających w pracy z psami przewodnikami. Przewodniki, które szkolimy i bezpłatnie przekazujemy, dają osobom niewidomym poczucie niezależności, zwiększają pewność siebie, ułatwiają nawet kontakty społeczne, ale przed wszystkim poruszanie się.

Nasze działania natomiast realizujemy głównie w ramach dotacji, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb naszych beneficjentów. Dlatego potrzebujemy wsparcia darczyńców – osób indywidualnych i firm!

W naszej pracy budujemy też przyjazne otoczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a to wymaga konsekwentnych działań: indywidualnego wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku i ich bliskich, ale też działań edukacyjnych, kierowanych do społeczeństwa.  Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest podniesienie integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzących. Chcemy pokazywać, że osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą być aktywne, osiągać sukcesy prywatne i zawodowe. Uczymy również w jaki sposób można im mądrze pomagać i wspierać.

Niestety nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich potrzebnych działań, gdyż otrzymywane dotacje, które zakładają możliwość konsultacji przez kilka miesięcy, wydatkowane są nawet w kilka tygodni – mamy tak wielu chętnych do skorzystania ze szkoleń i konsultacji! Miejsca na nasze kursy wyczerpują się w dwa tygodnie! Również wyszkolenie przyszłych psów przewodników wymaga regularnej pracy. Pełne przygotowanie do pracy każdego z nich zajmuje około dwóch lat, a potrzeby i koszty utrzymania psów zmieniają się w trakcie całego procesu nauki i pojawiają się na każdym etapie szkolenia.

Projekt aPSYstent

aPSYstent to skrócona nazwa projektu, którego pełny tytuł brzmi „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Jako Fundacja Vis Maior realizujemy przyjęte w nim zadania w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pełni funkcję lidera.

Projekt rozpoczął się w marcu 2019, a zakończy się we wrześniu 2023 r. Finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i realizowany w osi priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 – Innowacje społeczne. Projekt stanowi część rządowego programu Dostępność Plus, którego celem jest umożliwienie pełnego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością wzroku.

Głównym celem podjętej współpracy jest opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym dostępu do psów przewodników. Projekt jest w swych założeniach innowacyjny, a wypracowane zmiany będą miały charakter systemowy. Dotychczas nie było w Polsce jednolitego programu szkolenia i postępowania z psami przewodnikami w całym cyklu ich życia. Brakuje też stabilnych źródeł finansowania tej formy pomocy osobom niewidomym. Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie systemowych rozwiązań umożliwiających szkolenie psów przewodników według określonych standardów. Dzięki temu podniesie się znacząco ich dostępność dla osób niewidomych, która jest obecnie na bardzo niskim poziomie. W Polsce przypadają zaledwie trzy psy przewodniki na milion mieszkańców, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to około 27.

Poza wypracowanymi rozwiązaniami bezpośrednim rezultatem projektu będzie wyszkolenie 48 psów przewodników i przekazanie ich osobom niewidomym. Aby zwiększyć dostępność tego rodzaju wsparcia, niezbędne jest szkolenie kadry, która zapewni wzrost liczby psów przewodników. W tym celu w ramach projektu zostanie przygotowanych do pracy 16 aplikantów, którzy uzyskają uprawnienia młodszych trenerów. Program szkoleniowy dla kadry umożliwi także instruktorom zatrudnionym w projekcie zdobycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji.

Twoje wsparcie to szansa dla Katarzyny, Agaty, Aleksandry, Marcina i Andrzeja, na życie, które nie zamyka się w czterech ścianach, odliczane powolnym tykaniem zegara.

Pomóż sfinansować 400 godzin lekcji z orientacji przestrzennej. Dzięki Tobie kolejne osoby samodzielnie wyjdą z domu, wrócą na trasę wyścigu. Odzyskają wolność.

Ikonka świnka biała
Przewiń do góry